Eastern Balti Restuarant

Bellinge Local Centre

NN3 9AZ Northampton


Eastern Balti Restuarant is a Indian takeaway in Northampton. Why don't you try our Pathia Duck or Pathia Lamb?
Have you tried:
  • 1Ceylon Lamb
  • 2Ceylon Mixed Vegetable
  • 3Ceylon Duck
  • 4Ceylon Prawn
  • 5Ceylon King Prawn